Bahan Rujukan Kurikulum Hak Asasi Manusia Bagi Hakim Pengadilan Negeri: Toleransi Dalam Kebhinnekaan Sebagai Paradigma Peradilan

bahan-rujukan-kurikulum-_19082016_cfBahan Rujukan Kurikulum Hak Asasi Manusia Bagi Hakim Pengadilan Negeri: Toleransi Dalam Kebhinnekaan Sebagai Paradigma Peradilan

Bahan rujukan ini disusun untuk melengkapi manual penyelenggaraan pelatihan hak asasi manusia bagi hakim, dengan tematik isu hak kebebasan beragama atau berkeyakinan. Di dalam manual ini diuraikan bagaimana konsep, kurikulum, modul, metode yang akan digunakan dalam proses pelatihan. Manual ini juga dilampiri bahan bacaan, dan rujukan terkait.

Bahan rujukan yang telah diterapkan dalam dua kali pelatihan, dan melalui tahap revisi ini, penyusunannya dilakukan secara partisipatif, melibatkan Widiaiswara atau pendidik di Balitbang Diklat Kumdil MA RI, juga masukan dari tim observer dan peserta.

Untuk membaca bahan rujukan ini, silakan klik unduh